Skip to main content

Werkwijze

1

Contact

Middels het contactformulier op de website of via info@zijncoach.com kun je aangeven welke dienst (coaching, energetisch behandeling, meditatie of workshops) je wilt aanvragen.
2

Reactie

Binnen 24 uur krijg je hierop een reactie en wordt er een afspraak ingepland voor een kort telefonisch intakegesprek. Dit gesprek is op een eerste kennismaking met elkaar gericht en om duidelijk te krijgen wat de hulpvraag en de mogelijkheden zijn.
3

Intakegesprek

Na het intakegesprek kun je aangeven of je een coachingstraject wilt starten bij Zijn Coach. Zo ja, dan krijg je per mail een offerte toegestuurd. Vervolgens geef jij per mail aan of je ermee akkoord gaat.
4

Vragenformulier

Na akkoord volgt er een eerste uitgebreid gesprek. Dit is bestemd om beter kennis met elkaar te maken. Hierbij staat jouw hulpvraag centraal. We kijken naar je huidige situatie en naar hetgeen je graag zou willen voor de toekomst. Indien van toepassing, krijg je per mail een vragenformulier toegestuurd dat je uiterlijk binnen 2 dagen voorafgaand aan dit eerste uitgebreide gesprek ingevuld dient terug te sturen.
5

Coaching

De individuele coaching gesprekken vinden in persoon op locatie plaats. Indien gewenst kan dit ook online. In alle vertrouwen bespreken we jouw situatie en hetgeen je in je leven hebt meegemaakt, wat ertoe geleid heeft dat je nu met een vraag of wens bij Zijn Coach terecht gekomen bent. We kijken naar het totale beeld van wie jij bent of denkt te Zijn, terwijl je leert om dicht bij jezelf te blijven en te Zijn zoals je daadwerkelijk bent.
6

Evaluatie

In gesprek met Zijn Coach Anuska Henriette zul je ervaren dat er goed naar je verhaal geluisterd wordt. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan je non-verbale communicatie om te zien welke boodschap je daarmee uitzendt en welke onderliggende onbewuste patronen mogelijk aanwezig zijn. Waar nodig kan er geoefend worden met rollenspellen, worden er meditaties gegeven en energetische behandelingen aangereikt. Aanvullend krijg je ook wat huiswerkopdrachtjes mee. Alles is bestemd om jouw zelfliefde te bevorderen en vergroten. Na afloop van iedere coachsessie evalueren we hoe het is gegaan.